Acțiune revocatorie. Constituirea unei ipoteci

20 august 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Acţiunea revocatorie este acţiunea prin care creditorul poate cere revocarea pe cale judecătorească a actelor juridice încheiate de debitor în vederea prejudicierii sale. Prejudicierea creditorului se concretizează în faptul că prin încheierea actelor atacate debitorul îşi măreşte sau creează o […]

Acordarea ajutorului public judiciar. Condiții

Acordarea ajutorului public judiciar este o dispoziţie de excepţie, iar ajutorul public se acordă părţii aflată în stare de nevoie şi care nu ar putea face faţă cheltuielilor unui proces. Această situaţie, însă, trebuie probată, şi, mai ales, presupune corectitudine […]

Amendă judiciară pentru sesizarea unei instanțe necompetente

Formularea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare şi de sancţionare a unei contravenţii la o instanță necompetentă, deşi în procesul verbal contestat au fost indicate în mod expres atât locul săvârşirii faptei cât şi instanţa competentă pentru soluţionarea plângerii, reprezintă o exercitare cu […]