Evacuare. Condițiile de operare a tacitei relocațiuni

12 ianuarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Tacita relocaţiune presupune încheierea unui nou contract de locaţiune (nu se prelungesc efectele celui vechi). Noul contract de locaţiune (reînnoit) are aceleaşi clauze („condiţiile celei vechi”) dar, spre deosebire de locaţiunea anterioară, operează pe durată nedeterminată. Această caracteristică a locaţiunii […]

Natura juridică a validării popririi

12 ianuarie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Spre deosebire de poprire, care constă în dispoziţia dată de executorul judecătoresc terţului poprit al datornicului de a nu plăti acestuia din urma suma urmărită, validarea popririi este o procedură care are drept finalitate, după verificarea îndeplinirii condiţiilor prevăzute de […]