Condițiile emancipării minorului

11 decembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Emanciparea minorului presupune atribuirea capacităţii depline de exerciţiu, după împlinirea vârstei de 16 ani, dacă se îndeplinesc următoarele condiţii: minorul a atins vârsta de 16 ani; minorul dispune de venit propriu, lucrează în baza unui contract individual de muncă sau, cu […]

Revizuire. Ipoteza ”minus petita”

6 decembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Motivul de revizuire prevăzut de art.509 alin 1 pct 1 C.proc.civ. are în vedere trei ipoteze, prima fiind de extra petita, a doua de minus petita, iar a treia de plus petita. Toate cele trei ipoteze au în vedere obiectul […]