Pactul de quota litis

13 septembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Clauza prevăzută în contractul de asistență juridică prin care care onorariul de avocat este prevăzut exclusiv în raport de rezultatul judiciar al cauzei, fiind stabilit, în totalitate, în raport de suma ce urma a fi recuperată, fără a se stabili un […]