Poprire. Regimul juridic al PFA

17 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Creditoarea B a solicitat în contradictoriu cu debitoarea SA şi terţul poprit SA PFA validarea popririi până la concurenţa creanţei în cuantum de x de lei. În motivare, creditoarea a arătat că prin încheierea pronunţată de Judecătoria Sectorului 2 Bucureşti […]

Despăgubiri pentru prejudiciul cauzat prin divorț

13 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

Tribunalul Iași a obligat un bărbat să plătească fostei soții despăgubiri de 35.000 de lei pentru suferința morală produsă acesteia prin desfacerea căsătoriei. Extras din considerentele deciziei: ”Reclamanta-pârâtă a invocat faptul că pârâtul i-a cauzat un prejudiciul moral prin acţiunile […]

Păstrarea numelui după divorț. Condiții

9 noiembrie 2017 Drept Civil Jurisprudenta

”Sub aspectul capătului de cerere referitor la nume, instanţa va da efect dispoziţiilor art. 383 alin. 1 C.civ., care stipulează că la desfacerea căsătoriei prin divorţ, soţii pot conveni să păstreze numele purtat în timpul căsătoriei, instanţa urmând a lua […]