Plângere împotriva actului notarial de respingere a solicitării de rectificare privind un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil. Competența teritorială

În ceea ce priveşte competenţa teritorială, cererii având ca obiect plângerea împotriva actului notarial de respingere a solicitării de rectificare privind un contract de vânzare-cumpărare a unui imobil, îi sunt aplicabile dispoziţiile art. 142 din Legea nr. 36/1995, care stabilesc […]