Acordarea ajutorului public judiciar. Condiții

Acordarea ajutorului public judiciar este o dispoziţie de excepţie, iar ajutorul public se acordă părţii aflată în stare de nevoie şi care nu ar putea face faţă cheltuielilor unui proces. Această situaţie, însă, trebuie probată, şi, mai ales, presupune corectitudine […]

Amendă judiciară pentru sesizarea unei instanțe necompetente

Formularea plângerii împotriva procesului-verbal de constatare şi de sancţionare a unei contravenţii la o instanță necompetentă, deşi în procesul verbal contestat au fost indicate în mod expres atât locul săvârşirii faptei cât şi instanţa competentă pentru soluţionarea plângerii, reprezintă o exercitare cu […]