Nulitatea relativă a contractului pentru dol

2 octombrie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art. 1214 alin. 1 C.civ., consimţământul este viciat prin dol atunci când partea s-a aflat într-o eroare provocată de manoperele frauduloase ale celeilalte părţi ori când aceasta din urmă a omis, în mod fraudulos, să îl informeze pe contractant […]

Citarea prin publicitate. Condiții

2 octombrie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Cât priveşte citarea prin publicitate, Tribunalul reţine că aceasta este o procedură specială, excepţională, ce se dispune numai în situaţia în care reclamantul probează că a făcut tot ce i-a stat în putinţă pentru a afla domiciliul actual pârâtului, însă […]

Lămurirea hotărârii judecătorești

1 octombrie 2018 Drept Civil Jurisprudenta

”Potrivit art. 443 Cod procedură civilă, în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înțelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă acesta cuprinde dispoziții contradictorii, părțile pot cere instanţei care a pronunțat hotărârea să lămurească dispozitivul sau […]