Art. 1.043. Apararile paratului in cazul judecarii cu citare

(1) Paratul chemat in judecata, potrivit procedurii prevazute in prezentul titlu, nu poate formula cerere reconventionala, de chemare in judecata a altei persoane sau in garantie, pretentiile sale urmand a fi valorificate numai pe cale separata.

(2) Paratul poate invoca aparari de fond privind temeinicia motivelor de fapt si de drept ale cererii, inclusiv lipsa titlului reclamantului.

Niciunul dintre textele de lege ce reglementează procedura specială a evacuării nu interzice în mod expres formularea unei cereri de intervenție în interes propriu, iar, unde legea nu distinge de plano reiese că o astfel de cerere este admisibilă.
”Potrivit art. 1042 Ncpc [devenit art. 1043], pârâtul, chemat în judecată, potrivit procedurii speciale în evacuare, nu poate formula cerere reconvențională, de chemare în judecată a altei persoane sau în garanție, pretențiile sale urmând a fi valorificate numai pe cale separată; pârâtul poate invoca apărări de fond privind temeinicia motivelor de fapt și de drept ale cererii, inclusiv lipsa titlului reclamantului.
Așadar, acesta este textul de lege pe care prima instanță și-a întemeiat soluția de respingere ca inadmisibilă a cererii de intervenție în interes propriu.
Este adevărat că există anumite situații deduse din doctrina și practica judiciară caz în care cererea de intervenție în interes propriu este inadmisibilă, însă, de principiu, din moment ce legea nu limitează expres sfera litigiilor în care o astfel de cerere poate fi formulată, aceasta este admisibilă în orice litigiu civil.
În cauza de față, lecturând textele de lege ce reglementează procedura specială a evacuării, tribunalul constată că niciunul dintre acestea nu interzice în mod expres formularea unei cereri de intervenție în interes propriu, iar, unde legea nu distinge de plano reiese că o astfel de cerere este admisibilă.
Drept urmare, în temeiul art. 480 Ncpc, apelul va fi admis, iar încheierea din 31.03.2014 anulată și trimisă cauza spre continuare a judecății, urmând ca instanța de fond să analizeze temeinicia pretențiilor intervenienților în funcție și de precizarea ce va fi făcută de aceștia cu privire la solicitările legate strict de dreptul dedus judecății”. [Tribunalul Argeș. Decizia civilă nr. 1291/2014, www.rolii.ro]