Art. 1.056. Refacerea hotararilor definitive

Dispozitiile art. 1.054 si 1.055 se aplica in mod corespunzator si in cazul in care se solicita refacerea unei hotarari definitive.