Group 1

CCR. Excluderea de la controlul judecătoresc a deciziilor consiliului de administrație adoptate în executarea mandatului acordat în vederea majorării capitalului social, neconstituțională

1 iunie 2018 Business

Joi, 31 mai 2018, Curtea Constituțională a admis excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art.114 alin.(3) din Legea societăților nr.31/1990 și a constatat că soluția legislativă care nu permite contestarea în justiție, pe calea acțiunii în anulare prevăzute de art.132 din lege, a […]

Răspunderea administratorilor faţă de societate

27 noiembrie 2017 Business Jurisprudenta

Reglementând exercitarea mandatului, dispoziţiile art.144^1 alin.1 din Legea nr. 31/1990 prevăd că membrii consiliului de administraţie îşi vor exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator. Obligaţia prevăzută la alin.1 nu este încălcată dacă, în momentul luării unei decizii […]