Posibilitatea formulării unor motive noi de nelegalitate/netemeinicie a procesului verbal de contravenție, ulterior expirării termenului de 15 zile de la comunicarea acestuia

25 aprilie 2022 Drept Contraventional

Tribunalul Cluj a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea următoarei chestiuni de drept: Se poate considera faptul că prevederea art. 31 alin. (1) din O.G. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor derogă de la prevederile art. […]

Interpretarea unor prevederi ale art. 148 CPP, la ÎCCJ

21 februarie 2022 Drept Penal

Curtea de Apel Bacău a sesizat ÎCCJ în vederea pronunțării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea urmatoarei chestiuni de drept: Dacă există deja un mandat de supraveghere tehnică care are ca obiect supravegherea video, audio sau prin fotografiere, procurorul este obligat să […]