Dezlegare chestiune de drept. Compatibilitatea despăgubirii stabilită în procedura prevăzută de Legea nr. 255/2010, prin hotărâre judecătorească definitivă, cu acordarea de daune moratorii întemeiate pe prevederile art. 1.535 Cod civil

4 martie 2020 Drept Civil

În şedinţa din 2 martie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr.31 în dosarul nr.2989/1/2019, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Craiova – Secţia […]

Dezlegare chestiune de drept. Procedura ordonanței președințiale nu este admisibilă în materia suspendării executării unei garanții de bună execuție aferente unui contract de achiziție publică

4 martie 2020 Drept Civil

În şedinţa din 2 martie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr.27 în dosarul nr.1980/1/2019, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel Brașov – Secția […]

Dezlegare chestiune de drept. Efectele existenței unor măsuri asigurătorii înființate în cadrul unui proces penal asupra bunurilor persoanei juridice, anterior deschiderii procedurii insolvenței

29 ianuarie 2020 Drept Civil

În şedinţa din 20 ianuarie 2020, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în materie civilă, prin Decizia nr.1 în dosarul nr.1676/1/2019, a admis sesizarea formulată de Curtea de Apel București – Secţia a V-a […]